Strona tytułowa SPIS TREŚCI
 1. Wstęp
 2. Panorama wyobraźni
 3. Wyobraźnia a świadomość
 4. Wyobraźnia a percepcja
 5. Wyobraźnia a wiedza
 6. Wyobraźnia a argumenty z wiedzy
 7. Wyobraźnia a koncepcja umiejętności
 8. Wyobraźnia a naturalizacja pojęć
 9. Wyobraźnia w świetle hipotezy gnozyjno-chaotycznej
 10. Wyobraźnia o sobie samej
 11. Wyobraźnia a kwalia-powszechniki
 12. Wyobraźnia a idea reprezentacji
 13. Wyobraźnia a panpsychizm
 14. Wyobraźnia a proces stawania się
 15. Podstawy neurobiologiczne wyobraźni
 16. Rola wyobraźni w modelowaniu
 17. Różnica między bionicznym a biomedycznym modelowaniem
 18. Wyobraźnia edukowana
 19. Wyobraźnia a ekologia