Michał Kokowski, Historia naukoznawstwa i krytyka naukometrii


Artykuły na temat historii naukoznawstwa w Polsce i krytyki polskiego modelu ewalucji naukometrycznejE-mail

michal.kokowski@gmail.com


Ostatnia modyfikacja: 14 listopada 2016 | © 2016 Webmaster Michał Kokowski