Konferencja naukowa Tajemnica grobu... (2010)
Loga organizatorow!
Konferencja naukowa
"Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów" (Kraków, 22–23 lutego 2010 r.).Miejsce obrad:

  • Gmach Polskiej Akademii Umiejętności, Duża Aula

Kierownik konferencji:

  • doc. dr hab. Michał Kokowski

Instytucjonalni organizatorzy:

  • European Society for the History of Science;
  • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych;
  • Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności;
  • Komisja Filozofii Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności;
  • Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk;
  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.

Idea konferencji:

Celem konferencji było przedyskutowanie kontrowersji związanych z odkryciem grobu Mikołaja Kopernika i identyfikacją jego szczątków. Do przedstawienia referatów zostali zaproszeni zarówno naukowcy uczestniczący w poszukiwaniach, jak i krytycy tego przedsięwzięcia, reprezentujący różne ośrodki badawcze i dyscypliny naukowe.

Centralną ideą konferencji był twórczy dialog naukowy i odważne zmaganie się z różnymi interpretacjami tych samych faktów i zagadnień. Wszystko to miało służyć lepszemu zrozumieniu dotychczasowych wyników poszukiwania grobu Mikołaja Kopernika, identyfikacji jego szczątków oraz wskazaniu nowych możliwości pogłębienia tego rodzaju badań.

Zobacz:
E-mail

michal.kokowski@gmail.com


Ostatnia modyfikacja: 13 lutego 2013 | © 2007–2013 Webmaster Michał Kokowski