Michał Kokowski, Thomas S. Kuhn ... (2001)


Thomas S. Kuhn (1922–1996) a zagadnienie rewolucji kopernikowskiej


Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN, 2001, ISBN 83-86062-02-9; ss. 397.


Frontyspis

Monografia jest jedyną tego rodzaju w literaturze przedmiotu.

Przed jej opublikowaniem jedynie Robert S. Westman napisał artykuł pt. "Two Cultures or One? A Second Look at Kuhn's The Copernican Revolution," Isis, 85 (1994): 79-115.


Książka jest dostępna online - zob. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa.

Wersję drukowaną książki rozpowszechnia m.in.: Wydawnictwo IHN PAN (Warszawa).
E-mail

michal.kokowski@gmail.com


Ostatnia modyfikacja: 10 listopada 2018 | © 2007–2018 Webmaster Michał Kokowski