Michał Kokowski, Poszukiwania grobu Kopernika

Obraz olejny Kopernika z toruńskiego Gimnazjum Akademickiego, ok. 1580-85Epitafium Kopernika z katedry fromborskiej, rok 1735Pomnik Kopernika w Warszawie, dłuta Bertela Thordwaldsena, rok 1830Pomnik Kopernika w Toruniu, dłuta Fryderyka Tiecka, rok 1850Pomnik Kopernika w Krakowie, dłuta Cypriana Godebskiego, rok 1900Jeden z pomników Kopernika w Olsztynie


Aktualne poszukiwania grobu Kopernika:

Wątpliwości, Problemy i Perspektywy


Portrait of Copernicus from Muzeum Okregowe in Torun

W latach 2004–2005 świat obiegła wiadomość o poszukiwaniu grobu Mikołaja Kopernika w Katedrze we Fromborku (Warmia). Następnie w 3.11.2005 podano do powszechnej wiadomości informację o zindentyfiko-waniu tego grobu z 97% prawdopodo-bieństwem. Kluczowym argumentem, który przemawiał za tą identyfikacją było — w opini autorów tych poszukiwań — podobieństwo pomiędzy rekonstrukcją przyżyciową twarzy czaszki nr 13/05 z portretem Mikołaja Kopernika przechowywanym w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Badania te były kontynuowane w latach 2005–2009. Poszerzono je wtedy o badania genealogiczne i analizy DNA.

Reconstruction by nadkom. mgr Dariusz Zajdel, CLK KG Reconstruction by nadkom. mgr Dariusz Zajdel, CLK KG

Choć jestem zdecydowanym zwolennikiem poszukiwań grobu Mikołaja Kopernika, przyjąłem krytyczne stanowisko odnośnie wartości argumentacji i empirycznych dowodów przedstawionych podczas tych poszukiwań. Zob.:

Te cztery artykuły wnoszą nowe, oryginalne i ważne krytyczne uwagi na temat oceny tezy o odkryciu grobu Mikołaja Kopernika i identyfikacji jego rzekomych szczątków.


Warto tu dodać, iż autor tych artykułów jest jedyną w Polsce osobą, która posiada tytuł doktora i doktora habilitowanego z tematyki badań kopernikowskich. Ponadto, jest on też faktycznym współautorem i jednym z sygnatariuszy (w imieniu Polskiej Akademii Umieję-tności) tzw. Deklaracji Fromborskiej, zachęcającej do dalszych badań i kompetentnej popularyzacji osiągnięć Mikołaja Kopernika.E-mail

michal.kokowski@gmail.com


Ostatnia modyfikacja: 23 marca 2016 | © 2007–2013 Webmaster Michał Kokowski