dr inż. Bogumiła Mrozek (z d. Michalska)

dr inż. Zbigniew Mrozek

 

 

 

 

 

Oboje są absolwentami Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH. Swoje prace doktorskie obronili również na tym Wydziale, odpowiednio w latach 1985 i 1982. Oboje pracują na Politechnice Krakowskiej i prowadzą zajęcia dydaktyczne w zakresie modelowania i symulacji, programowania, metod numerycznych i grafiki komputerowej. Swoje prace prezentowali na konferencjach w kraju i zagranicą, w Europie i poza nią. Uczestniczyli w wielu projektach badawczych i współpracują z uczelniami zagranicznymi. Sukcesem na rynku wydawniczym jest ich wspólna, kilkakrotnie wznawiana i aktualizowana seria książek na temat programowania w języku MATLAB iSIMULINK, wydawana pocztkowo przez AGo i CCATIE z Krakowa (1994-95), następnie PLJ w Warszawie (1996-2001) i Helion w Gliwicach (od 2004).

 

Kontakt:          

e-mail:              bmrozek@usk.pk.edu.pl http://riad.pk.edu.pl/~bmrozek    

e-mail:              zbigniew.mrozek@pk.edu.pl     pemrozek@cyf-kr.edu.pl    

 

GoogleHome | top | bottom | | Google | PK | WIEiK PK | AGH | Cyfronet |