Home | top | bottom | | Google | PK | WIEiK PK | AGH | Cyfronet | B.Mrozek |


Tematy ćwiczeń laboratoryjnych

z wykorzystaniem pakietu MATLAB i SIMULINK

 

 1. Wprowadzanie do przestrzeni roboczej wektorów, macierzy i łańcuchów. Znaki, stałe i zmienne specjalne w MATLAB-ie. Polecenia obsługi plików i katalogów, pp 23-44.

 

 1. Funkcje elementarne w  MATLAB-ie. Tworzenie i modyfikacja M-plików skryptowych. Wykonywanie  wykresów  wybranych funkcji elementarnych. pp 36-45

 

 1. Definiowanie macierzy. Notacja dwukropkowa. Operatory arytmetyczne Operacje na macierzach i tablicach. pp 32-34

 

 1. Tworzenie M-plików skryptowych z wykorzystaniem instrukcji MATLAB-a oraz poleceń fprintf('tekst')  z=input('tekst'); inicjujących pracę interaktywną. pp 45-64

 

 1. Definiowanie procedur i funkcji w MATLAB-ie czyli konstruowanie M-plików funkcyjnych. pp 45-64 Konstruowanie wyrażeń logicznych i relacji. (>>help)

sprawdzian I na wykładzie (termin do uzgodnienia)

 

 1. Obliczenia numeryczne  z  zastosowaniem MATLAB- a. Rozwiązywanie układów równań liniowych, Wielomiany, interpolacja i aproksymacja funkcji. pp143-152

 

 1. Rozwiązywanie  układów równań różniczkowych zwyczajnych. Algorytmy dostępne w MATLAB-ie oraz w pakiecie SIMULINK. . pp 131-142

 

 1. Konstruowanie modeli z zastosowaniem pakietu SIMULINK. pp 193-212

 

 1. Sterowanie przebiegiem procesu symulacji w SIMULINK-u., Przykłady współdziałania pakietu SIMULINK z MATLAB-em. pp 193-212

 

 1. Maskowanie bloków i tworzenie własnych bibliotek bloków. pp 214-223

 

 1. Wykorzystanie bibliotek toolbox i toolkit w MATLAB i SIMULINK, pp 13-21, 161-180

 

 1. Handle Graphics  pp 109-129,  sprawdzian II na wykładzie (termin do uzgodnienia)

 

 1. Analiza statystyczna sygnałów, filtry analogowe i cyfrowe. pp 152-160

 

 1. - 15       Dodatkowy termin zaliczeń i sprawdzian praktyczny

 

 

Tematy uzupełniające:

 

 1. Obliczenia numeryczne  z  zastosowaniem MATLAB-a
  1. Algebra macierzowa i liniowa,
  2. Analiza wyników (danych) i transformaty Fouriera,
  3. Wielomiany i interpolacja funkcji,
 2. Numeryczne   całkowanie    i    rozwiązywanie równań różniczkowych,
 3. Badanie funkcji nieliniowych,
 4. Inne  obliczenia   i   metody   numeryczne zawarte w Toolbox'ach

 

 1. Grafika - wizualizacja obliczeń numerycznych
  1. Grafika dwuwymiarowa i Grafika trójwymiarowa,
  2. Kreślenie kolorowych map i rysunków,
  3. Przemieszczanie i animacja rysowanych obiektów.

 

ZADANIA PRZYKŁADOWE    (MATLAB)

 

1 metoda oczkowa. Narysować obwód dla danej macierzy impedancji

z=[z1+z2+z3 -z5 -z2; -z5 z3+z4+z5 -z4; -z2 -z4 z2+z4],

gdzie:

z1=50+50j; z2=-50j; z3=5+15j; z4=-25j; z5=50; e=50v

Rozwiązać obwód metodą oczkową i węzłową. Podać napięcie U(z5).

 

2, optyka. 

Kąt graniczny dla całkowitego wewnętrznego odbicia (włókno szklane w powietrzu) określa wzór psi=arcsin(1.0/1.51).H. Napisać program (M-plik), który sprawdzi możliwość zbudowania światłowodu z różnych materiałów, których nazwy i dane zapisano na zbiorze dyskowym.

 

3  Korzystając z poleceń typu:

fprintf('tekst')  

z=input('tekst');

zbudować dialogi do powyższych zadań - w celu wprowadzenia nowych danych. Dodatkowe informacje są dostępne poprzez  >>help4, SIGNAL PROCESSING / Sygnaly niesinusoidalne.


Prepare: function []=Kalkulator()
input:
given vector y - absolute values of coefficients of Fourier series
(e.g voltage signal), number of coefficients is not known.
outputs:
U - signal value vs. time, 120 values per time cycle of base frequency
u - RMS value of the above signal (square root of sum of squares)
%
Obliczenia dla przebiegow odkształconych. Przygotuj: function []=Kalkulator()
y wielomian o nieznanej długości, pomierzone wartości skuteczne napięcia
o częstotliwości podstawowej oraz jego harmoniczne
U wektor funkcji czasu napięcia odkształconego, ? Uk*sin (k*?*t).
ma mieć 120 punktów i obejmuje 2 okresy napięcia
u liczba, wartość skuteczna z amplitud składowych harmonicznych
>>[U,u]=kalkulator([1 0 1/3 0 1/5 0 1/7]); figure, plot(U) %wywolanie

Rozwiazanie / Solution is here

Google Home | top | bottom | | Google | PK | WIEiK PK | AGH | Cyfronet | B.Mrozek |