dr Artur Piękosz

Ph. D. in 1999: "Desingularization of k-subanalytic sets and functions" (in Polish)

Doktorat (1999):"Desyngularyzacja zbiorów i funkcji k-subanalitycznych"

From: Jagiellonian University (Uniwersytet Jagielloński)

Office address / Adres służbowy
Instytut Matematyki
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
PL-31-155 Kraków
POLAND

Current scientific interests / Aktualne zainteresowania naukowe

Generalized topology and similar constructs, dioids, o-minimal structures, model theory, real algebraic and analytic geometry, nonstandard analysis.

My published papers / Moje opublikowane artykuły naukowe

1. A. Piękosz, A topological version of Bertini's theorem, Annales Polonici Mathematici LXI.1, pp. 89-93 (1995).
2. M. Kwieciński, A. Piękosz, S-cells are cells, Bull. Pol. Ac.:Math., Vol. 43, No. 1, pp. 65-67 (1995).
3. A. Piękosz, Basic definitions and properties of topological branched coverings, Topological Methods in Nonlinear Analysis, Vol. 8, pp. 359-370 (1996).
4. A. Piękosz, On semialgebraic points of definable sets, Singularities Symposium - Łojasiewicz 70, Banach Center Publications Vol. 44, Warszawa 1998, pp. 189-193.
5. W. Pawłucki, A. Piękosz, A remark on the Lion-Rolin preparation theorem for LA-functions, Annales Polonici Mathematici LXXI.2, pp. 195-197 (1999).
6. A. Piękosz, Semilinear and semialgebraic loci of o-minimal sets, Illinois Journal of Mathematics, Vol. 45, pp. 1351-1359 (2001).
7. A. Piękosz, K-subanalytic rectilinearization and uniformization, Central European Journal of Mathematics 1(4), pp. 441-456 (2003).
8. A. Piękosz, Extending analytic K-subanalytic functions, Central European Journal of Mathematics 2(3), pp. 362-367 (2004).
9. A. Piękosz, O-minimal homotopy and generalized (co)homology, Rocky Mountain Journal of Mathematics 43 no. 2, pp. 573-617 (2013).
10. A. Piękosz, On generalized topological spaces I, Annales Polonici Mathematici 107, no. 3, pp. 217-241 (2013).
11. A. Piękosz, On generalized topological spaces II, Annales Polonici Mathematici 108, no. 2, pp. 185-214 (2013).
12. A. Piękosz, E. Wajch, Compactess and compactifications in generalized topology, Topology and its Applications 194, pp. 241-268 (2015).
13. A. Piękosz, E. Wajch, Quasi-Metrizability of Bornological Biuniverses in ZF, Journal of Convex Analysis 22(4), pp. 1041-1060 (2015).
14. A. Piękosz, Generalizations of topological spaces, in: G. Gancarzewicz, M. Skrzyński, Selected topics in modern mathematics : edition 2015 : monograph, Publishing House AKAPIT, Kraków, pp. 95–112 (2015).
15. C. Özel, A. Piękosz, M. Al Shumrani, E. Wajch, Partially paratopological groups, Topology and its Applications 228, pp. 68–78 (2017).

My lectures in international conferences and workshops / Wystąpienia na międzynarodowych konferencjach i warsztatach

1. "Semialgebraic points of definable sets", The Fields Institute,Toronto, 1997.
2. "Semialgebraic and algebraic points of definable sets in o-minimal structures", RAAG-98, Levico-Terme, 1998.
3. "Rectilinearization of k-subanalytic sets and functions", Muenster, 1999.
4. "Semilinear and semialgebraic loci of o-minimal sets", Warsaw, 2000.
5. "Semilinear and semialgebraic loci of o-minimal sets", Midwest Model Theory Meeting'00, Madison, 2000.
6. "Extending analytic K-subanalytic functions", RAAG-02, Kazimierz Dolny, 2002.
7. "Introduction to o-minimality", RAAG Meeting of Young Researchers, Coma Ruga, 2003.
8. "Definability results and problems in o-minimal expansions of the field of real numbers", RAAG Meeting of Young Researchers, Coma Ruga, 2003.
9. "Towards o-minimal homotopy theory", RAAG Meeting of Young Researchers, Perugia 2004.
10. "Homotopy theory and o-minimality: weakly definable spaces over o-minimal structures"
Forth Annual RAAG Meeting, Passau 2005.
11. "O-minimal homotopy and generalized (co)homology", Around o-minimality, Leeds 2006.
12. "Weakly definable spaces and a Bertini type theorem", XIV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields, Ustrzyki Dolne 2008.
13. "Grothendieck topology and o-minimality", Fields Institute (Toronto) 2009.
14. "Locally definable and weakly definable spaces", Fields Institute (Toronto) 2009.
15. "Generalized topology and homotopy theory", Polish-Japanese Singularity Theory Working Days, Kazimierz Dolny 2009.
16. "Categories of generalized topological spaces", Magdeburg 2012.
17. "Generalized topology and bornological singularities”, Geometric Singularity Theory (Polish-Japanese Singularity Theory Working Days), Banach Center (Warsaw) 2015.

My lectures in local conferences and workshops: / Wystąpienia w lokalnych konferencjach i warsztatach:

1. "Nakrycia topologiczne rozgałęzione", Kraków-Przegorzaly 1994.
2. "O kombinatorycznych aspektach analizy rzeczywistej", Janowice 1995.
3. "O strukturach o-minimalnych", Janowice 1997.
4. "Desyngularyzacja zbiorów i funkcji k-subanalitycznych", Janowice 1999.
5. "Semialgebraiczność a o-minimalność", Kraków 2000.
6. "Teoria modeli a geometria struktur na ciele liczb rzeczywistych", Balice 2001.
7. "O-minimalna teoria homotopii", Brenna 2005.
8. "Geometria o-minimalna", KZM, Zakopane-Kościelisko 2008.
9. "Analytic manifolds as locally definable spaces", WMAM PK, Kraków 2012.
10. "Bornologies, lattices and locally small spaces", WMAM PK, Kraków 2013.
11. "Generalized topology and quasi-pseudometrics", WMAM PK, Kraków 2014.
12. "Bornological singularities", WMAM PK, Kraków 2016.

My lectures in Gdansk-Warsaw-Cracow Singularity seminar / Wystąpienia na seminarium gdańsko-warszawsko-krakowskim z teorii osobliwości

1. "O punktach semialgebraiczności zbiorów definiowalnych w strukturach o-minimalnych", 1997.
2. "Rozkłady komórkowe i stratyfikacje w strukturach o-minimalnych", 1997.
3. "Topologie Grothendiecka a topologie uogólnione", 2007.
4. "Uogólnione przestrzenie topologiczne", 2009.
5. "Generalized topological spaces, part II", 2010.
6. "Przestrzenie lokalnie definiowalne pochodzące od przestrzeni afinicznych", 2012.
7. "Correction of the Lion-Rolin Preparation Theorem for LA-functions", 2015.

Other seminar lectures / Inne wystąpienia na seminariach

1. "A jednak topologia uogólniona", Uniwersytet Wrocławski, 2010.
Posters / Postery
1. "Homotopy classes for locally and weakly definable spaces over o-minimal structures", Cambridge 2005.
2. "Generalized topological spaces", Będlewo 2009.
3. "Generalized topology and o-minimality", Konstanz 2015.
4. "Partially topological gts-es", TOPOSYM 2016, Prague 2016.

Textbooks / Podręczniki

1) A. Piękosz, "Wstęp do teorii modeli", Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2008 (ISBN 978-83-7242-483-9).
2) A. Piękosz, "Algebra liniowa", Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2009 (ISBN 978-83-7242-493-8). (Errata)
3) A. Piękosz, "Wstęp do matematyki", Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2010 (ISBN 978-83-7242-550-8).
4) O. Artemowicz, A. Piękosz, "Algebra", Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2010 (ISBN 978-83-7242-569-0).

Preprints / Preprinty

The list of my preprints on arxiv.org is available here.
For more information go to ResearchGate.

Mathematical links / Linki matematyczne

Polskie Towarzystwo Matematyczne
American Mathematical Society
Research Training Network "Real Algebraic and Analytic Geometry"
Research Training Network MODNET
Centrum Zastosowań Matematyki IMPAN
Mathematics by Subject
Some Mathematical Links

Informacje dla studentów