Bogdan Bogacz
Bogdan Bogacz

doktor nauk fizycznych


    Doktorat

    Badania naukowe:
  • spektroskopia mössbauerowska
  • twarde magnetyki

    Dydaktyka:
  • metodyka nauczania fizyki
  • demonstracje fizyczne wspomagane komputerowo 
  • film dydaktyczny

    PublikacjeAdres                         Instytut Fizyki UJ 
ul. Łojasiewicza 11 
30-348 Kraków 
tel. 12 664 4505 (4507) 
email: bogdan.bogacz@uj.edu.pl