Polski historyk religii, biblista, judaista i bibliolog. Urodzony w Sieradzu w 1953 roku. Doktorat uzyskał w 1984 roku na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, habilitację tamże w 1999 roku, a w 2008 roku tytuł profesora. Profesor zwyczajny w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik Pracowni Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich, członek Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności, Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych "Fides et Ratio" we Wrocławiu. Wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Współpracownik Polskiego Centrum Syndonologicznego. Stypendysta uniwersytetów w Jerozolimie, Tübingen, Heidelbergu oraz Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Członek rad redakcyjnych "Almanachu Historycznego" (Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy) i hebrajskojęzycznego periodyku "Kesher" (Uniwersytet w Tel-Awiwie). Autor ponad 250 publikacji naukowych.

Zainteresowania koncentruje na historii judaizmu, literaturze biblijnej i apokryficznej, początkach chrześcijaństwa, gnozie starożytnej, dialogu międzyreligijnym, kulturze książki żydowskiej oraz turyzmie religijnym (Bliski Wschód).Adres poczty elektronicznej: krzysztof.pilarczyk@uj.edu.pl
Adres strony WWW: http://www.cyf-kr.edu.pl/~uwpilarc/.
Adres służbowy: Instytut Religioznawstwa UJ,
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków.

[Data ostatniej aktualizacji: 18.02.2018]