ACK-DA-ZP-28-2/09

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Rozbudowa istniejącego systemu klimatyzacji dużej gęstości

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 18-02-2009