ACK-DA-ZP-28-4/09

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Dostawa sprzętu komputerowego

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 20-02-2009