ACK-DA-ZP-28-14/09

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyżej 206 tys. euro)

Dostawa i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Załącznik do SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 02-07-2009