ACK-DA-ZP-5000-2/09

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyżej 206 tys. euro)

Dostawa klastra obliczeniowego dla potrzeb projektu PL-GRID

 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Pytanie od zainteresowanych
 • Protest 1
 • Protest 2
 • Protest 3
 • Protest 4
 • Protest 5
 • Protest 6
 • Protest 7
 • Protest 8
 • Rozstrzygnięcie protestu (1)
 • Rozstrzygnięcie protestu (2)
 • Rozstrzygnięcie protestu (3)
 • Rozstrzygnięcie protestu (4)
 • Rozstrzygnięcie protestu (5)
 • Rozstrzygnięcie protestu (6)
 • Rozstrzygnięcie protestu (7)
 • Rozstrzygnięcie protestu (8)
 • Zmiana terminu składania ofert (1)
 • Zmiana terminu składania ofert (2)
 • Zmiana terminu składania ofert (3)
 • Zmiana terminu składania ofert (4)
 • Zmiana terminu składania ofert (5)
 • Zmiana terminu składania ofert (6)
 • Zmiana terminu składania ofert (7)
 • Zmiana terminu składania ofert (8)
 • Zmiana terminu składania ofert (9)
 • Zmiana terminu składania ofert (10) oraz zmiana SIWZ
 • Protest 9
 • Protest 9a
 • Informacja o proteœcie 9
 • Protest 10
 • Zmiana terminu składania ofert (11)
 • Zmiana terminu składania ofert (12)
 • Zmiana terminu składania ofert (13)
 • Wyniki

Kraków, dnia 06-07-2009