ACK-DA-ZP-4010-1/09

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Przedłuzenie i rozbudowa licencji oprogramowania Blackboard Learn na rok akademicki 2009/2010

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 12-08-2009