ACK-DA-ZP-5000-4/09

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyżej 206 tys. euro)

Rozbudowa infrastruktury systemu składowania danych ACK CYFRONET AGH

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 21-10-2009