ACK-DA-ZP-5110-1/10

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniźej 193 tys. euro)

Dostawa podzespołów i osprzętu sieciowego

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia (1)
  • Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia (2)
  • Wyniki

Kraków, dnia 05-03-2010