ACK-DA-ZP-28-21/09

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniźej 193 tys. euro)

Modernizacja pomieszczeń ACK Cyfronet AGH przy ul. Nawojki 11 w Krakowie - etap I

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Załącznik nr 6 do SIWZ – Dokumentacja Techniczna
  • Sprostowanie dotyczące ogłoszenia o zamówieniu
  • Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia (1)
  • Wyniki

Kraków, dnia 07-04-2010