ACK-DA-ZP-5001-3/10

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Serwis pogwarancyjny biblioteki taśmowej HP ESL712E wraz z wyposażeniem

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 07-05-2010