ACK-DA-ZP-5000-2/10

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyżej 193 tys. euro)

Dostawa elementów do rozbudowy klastra obliczeniowego ACK Cyfronet

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 09-06-2010