ACK-DA-ZP-28-10/10

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Dostawa komputerów stacjonarnych

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Pytania do SIWZ (1)
  • Pytania do SIWZ (2)
  • Wyniki

Kraków, dnia 24-06-2010