ACK-DA-ZP-28-11/10

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 4845000 euro)

Modernizacja pomieszczeń ACK Cyfronet przy ul. Nawojki 11 w Krakowie - etap II

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Załącznik do SIWZ - dokumentacja techniczna
  • Pytania do SIWZ (1)
  • Pytania do SIWZ (2)
  • Pytania do SIWZ (3)
  • Wyniki

Kraków, dnia 30-06-2010