ACK-DA-ZP-28-12/10

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Wykonanie projektu instalacji gaszenia gazowego oraz jego realizację w budynku ACK CYFRONET AGH przy ul. Nawojki 11 w Krakowie

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Pytania do SIWZ (1)
  • Pytania do SIWZ (2)
  • Wyniki

Kraków, dnia 10-08-2010