ACK-DA-ZP-28-14/10

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Dostawa komputerów specjalizowanych oraz oprogramowania dla potrzeb projektu POWIEW

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 23-09-2010