ACK-DA-ZP-4010-3/13

Dostawa oprogramowania do symulacji ciągłego odlewania stali oraz oprogramowania do analizy danych z mikromacierzy ekspresyjnych