ACK-DA-ZP-4010-5/13

Przedłużenie subskrypcji na uaktualnienie licencji akademickich oprogramowania  MAPLE oraz MATLAB na rok 2014