ACK-DA-ZP-5000-2/14

Dostawa i instalacja systemu dyskowego w ACK CYFRONET AGH na potrzeby projektu PLGrid Plus