ACK-DA-ZP-4010-4/14

Przedłużenie subskrypcji na uaktualnienie licencji akademickich oprogramowania Maple oraz Matlab na rok 2015