ACK-DA-ZP-28-8/15

Zasilanie Budynku Technicznego ACK CYFRONET AGH w Pychowicach elektroenergetyczną siecią kablową SN-15kV od stacji 3205