ACK-DA-ZP-28-11/15

Wykonanie systemu klimatyzacji pomieszczeń IT i UPS'ów w budynkach ACK CYFRONET AGH