ACK-DA-ZP-5000-3/15

Dostawa i instalacja testowej platformy akceleracyjnej dla potrzeb  projektu PLGrid CORE