ACK-DA-ZP-28-28/19

Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz z monitoringiem systemów alarmowych oraz dozorem obiektu ACK Cyfronet AGH w Krakowie ul. Podole 62