ACK-DA-ZP-28-16/20

Przegląd oraz wymiana elementów eksploatacyjnych UPS-ów zgodnie z wymaganiami DTR