ACK-DA-ZP-28-25/20

Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej, osób i mienia, wraz z monitoringiem systemów alarmowych oraz dozorem obiektów ACK Cyfronet AGH w Krakowie przy ul. Nawojki oraz przy ul. Podole