Zarządzenia i Pisma Okólne - 2021

Zarządzenia Dyrektora ACK Cyfronet AGH

  1. 4 stycznia 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2020 Dyrektora ACK Cyfronet AGH z dnia 28.12.2020 roku w sprawie inwentaryzacji rocznej metodą spisu z natury środków transportu w ACK Cyfronet AGH na dzień 31.12.2020 roku
  2. 11 stycznia 2021 - w sprawie zmiany Kierownika Działu Użytkowników Komputerów Dużej Mocy
  3. 11 stycznia 2021 - w sprawie zmian organizacyjnych
  4. 11 stycznia 2021 - w sprawie komórek organizacyjnych, ich nazewnictwa i podległości służbowej

Pisma Okólne Dyrektora ACK Cyfronet AGH

  1. 11 stycznia 2021 - w sprawie aktualnego wykazu symboli literowych stosowanych w ACK Cyfronet AGH
  2. 1 marca 2021 - w sprawie zmiany Procedury wstępu do budynków ACK Cyfronet AGH osób niebędących Pracownikami.