Zarządzenia i Pisma Okólne - 2021

Zarządzenia Dyrektora ACK Cyfronet AGH

 1. 4 stycznia 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2020 Dyrektora ACK Cyfronet AGH z dnia 28.12.2020 roku w sprawie inwentaryzacji rocznej metodą spisu z natury środków transportu w ACK Cyfronet AGH na dzień 31.12.2020 roku
 2. 11 stycznia 2021 - w sprawie zmiany Kierownika Działu Użytkowników Komputerów Dużej Mocy
 3. 11 stycznia 2021 - w sprawie zmian organizacyjnych
 4. 11 stycznia 2021 - w sprawie komórek organizacyjnych, ich nazewnictwa i podległości służbowej
 5. 15 marca 2021 - w sprawie zasad realizacji zamówień publicznych w projektach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020 realizowanych w ACK Cyfronet AGH
 6. 30 kwietnia 2021 - w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości projektu pod nazwą Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC – EuroHPC PL
 7. 30 kwietnia 2021 - w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości ACK Cyfronet AGH wprowadzonych do stosowania Zarządzeniem nr 10/2010 Dyrektora ACK Cyfronet AGH z dnia 5 lipca 2010 roku
 8. 30 kwietnia 2021 - w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości projektu pod nazwą Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji
 9. 5 maja 2021 - w sprawie zmian organizacyjnych
 10. 5 maja 2021 - w sprawie komórek organizacyjnych, ich nazewnictwa i podległości służbowej
 11. 5 maja 2021 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2017 w sprawie powołania Sekcji Bezpieczeństwa Komputerów Osobistych
 12. 1 czerwca 2021 - w sprawie inwentaryzacji 4‐letniej metodą spisu z natury pola spisowego nr 6 Dział Użytkowników Komputerów Dużej Mocy oraz inwentaryzacji zdawczo‐odbiorczej
 13. 15 czerwca 2021 - w sprawie organizacji pracy ACK Cyfronet AGH w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS‐CoV‐2 wśród Pracowników od 15 czerwca 2021 roku

Pisma Okólne Dyrektora ACK Cyfronet AGH

 1. 11 stycznia 2021 - w sprawie aktualnego wykazu symboli literowych stosowanych w ACK Cyfronet AGH
 2. 1 marca 2021 - w sprawie zmiany Procedury wstępu do budynków ACK Cyfronet AGH osób niebędących Pracownikami.
 3. 30 kwietnia 2021 - w sprawie zmiany Pisma Okólnego nr 4/2018 w sprawie wprowadzenia w ACK Cyfronet AGH Zasad wnioskowania i realizacji projektów w ACK Cyfronet AGH
 4. 5 maja 2021 - w sprawie aktualnego wykazu symboli literowych stosowanych w ACK Cyfronet AGH
 5. 15 czerwca 2021 - w sprawie zmiany Procedury wstępu do budynków ACK Cyfronet AGH osób niebędących Pracownikami