Dzień Otwarty ACK Cyfronet AGH

Dzień Otwarty ACK Cyfronet AGH

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica ma zaszczyt zaprosić na Dzień Otwarty ACK Cyfronet w dniu 12 listopada 2012 w auli AGH, pawilon A0, Aleja Mickiewicza 30 w Krakowie.

PROGRAM

9.00
Otwarcie
prof. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo Hutniczej

9.15
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
prof. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK Cyfronet AGH

9.45
Wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki wsparciu PO IG oraz perspektywa finansowa 2014-2020 w tym obszarze
Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

10.10
Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki: Projekt PLGrid Plus
prof. Jacek Kitowski KI AGH, ACK Cyfronet AGH

10.40
Projekt POWIEW: Citius, Altius, Fortius
dr Grzegorz Mazur, dr Marcin Makowski, Uniwersytet Jagielloński, ACK CYFRONET AGH

11.00
Przerwa na kawę

11.20
Jedna platforma dla wszystkich danych. Trendy rozwoju pamięci masowych.
Marek Toczko, Senior Solutions Consultant, Hitachi Data Systems

11.50
Pamięci masowe - nowe funkcjonalności i kierunki rozwoju.
Andrzej Jachymczak, Tomasz Janiec, IBM Polska

12.20
Przerwa na lunch

12.50
Intel w segmencie HPC, nowa architektura Xeon Phi
Dariusz Wittek, Intel Co.

13.20
Unikalne technologie i rozwišzania zastosowane w klastrze Zeus
Krzysztof Góźdź, Hewlett-Packard Polska

13.50
Wręczenie nagród dla laureatów konkursu na pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe ACK CYFRONET AGH
prof. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo Hutniczej

14.00
Prezentacje laureatów:

14.00
Monte Carlo simulation of quantitative 2D & 3D elemental imaging with X-ray fluorescence microspectroscopy
dr Mateusz Czyżycki, Akademia Górniczo Hutnicza

14.10
Analiza konformacyjna amidów i estrów dehydrobutyryny
dr Justyna Grondys, Uniwersytet Opolski

14.20
Efekt przełączenia fotoprądu w wybranych półprzewodnikach szerokopasmowych
dr Agnieszka Podborska, Uniwersytet Jagielloński

14.30
Oddziaływanie centrów niklowych w zeolitach z małymi cząsteczkami - badania spektroskopowe i modelowanie molekularne
dr Katarzyna Podolska, Uniwersytet Jagielloński

14.45
Zakończenie