Aktualności

Dzięki udostępnieniu danych satelitarnych z programu Copernicus, projekt Sat4Envi otworzył nowy rozdział dla podejmowania optymalnych decyzji dotyczących planowania przestrzennego i szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń środowiskowych.

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe Cyfronetu.

Opublikowany w Nature artykuł Kolaboracji ALICE opisuje jak precyzyjnie badać własności oddziaływań silnych pomiędzy hadronami. Oddziaływanie silne odpowiada za związanie kwarków walencyjnych budujących hadron, jak również za związanie protonów i neutronów w jądrach atomowych.

W dniu 7.12.2020r. został wykonany upgrade systemu pocztowego kinga.cyf-kr.edu.pl.

Ze względów bezpieczeństwa została ograniczona możliwość niestandardowych konfiguracji programu pocztowego.

W przypadku problemów z połączeniem do poczty elektronicznej proszę zweryfikować i  poprawić konfigurację programu pocztowego zgodnie z poniższymi parametrami.