Profesor Tadeusz Słomka nowym Rektorem AGH

Dotychczasowy prorektor ds. ogólnych Akademii Górniczo-Hutniczej został właśnie wybrany do pełnienia najwyższej funkcji na uczelni.

Decyzję o wyborze nowego rektora podjęło dziś Uczelniane Kolegium Elektorów AGH. Prof. Słomka zdobył 106 głosów elektorskich, a jego konkurent, prof. Jerzy Lis, obecnie prorektor ds. współpracy i rozwoju AGH - 92.

Kolegium, które wybierało rektora, złożone jest z 200 osób, wyłonionych spośród wszystkich grup pracowniczych oraz studentów według następującego podziału: 92 przedstawicieli profesorów i doktorów habilitowanych, 48 reprezentantów pozostałych nauczycieli akademickich, 40 przedstawicieli studentów i doktorantów oraz 20 elektorów wybranych spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Prof. Słomka może pochwalić się dużym doświadczeniem - przez 12 lat kierował Katedrą Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, przez dwie kadencje był prodziekanem i dziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, prorektorem Akademii Górniczo-Hutniczej (również dwie kadencje), przewodniczącym Konwentu Dziekanów Wydziałów Nauk o Ziemi oraz doradcą Wiceministra Środowiska.

Jest pomysłodawcą i redaktorem naczelnym czasopisma "Geoturism", członkiem komitetu redakcyjnego Acta Montanistica Slovaka. Prowadzi wykłady, seminaria i zajęcia terenowe z geologii ogólnej, geologii matematycznej, kartografii geologicznej, sedymentologii i geoturystyki.

Akademia Górniczo Hutnicza
3 kwietnia 2012