Superkomputer Zeus z AGH w pierwszej setce najpotężniejszych komputerów świata!

Komputer Zeus w ACK CYFRONET AGH ponownie pojawił się na listopadowej edycji prestiżowej listy TOP500 najpotężniejszych komputerów świata. W porównaniu z listą czerwcową TOP500, Zeus znacznie "awansował" przesuwając się w górę z 161 miejsca na 84 i plasując w ten sposób Cyfronet i Polskę w pierwszej setce tej prestiżowej, światowej listy rankingu komputerowego.

Sukces ten został osiągnięty dzięki znacznej rozbudowie dotychczasowej konfiguracji klastra, obecnie jego moc obliczeniowa wynosi prawie 105 TeraFlops (poprzednio - 55 TeraFlops, Flops - jednostka wydajności komputerów, dokładniej wydajności układów realizujących obliczenia zmiennoprzecinkowe), a pamięć dyskowa - 1500 TeraBajtów. Dostawcą rozwiązań zastosowanych w klastrze jest firma Hewlett-Packard.

Klaster Zeus pracuje w oparciu o system operacyjny Scientific Linux (SL) i przeznaczony jest do obliczeń naukowych. Zeus jest częścią ogólnopolskiej infrastruktury gridowej tworzonej w ramach projektu PL-Grid (współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka), dzięki któremu został zrealizowany zakup sprzętu dla ACK CYFRONET AGH: komputera i pamięci dyskowej.

Dostęp do zasobów klastra umożliwia naukowcom powiększenie skali obliczeń prowadzonych w ramach badań naukowych, co byłoby niemożliwe do osiągnięcia przy wykorzystaniu pojedynczych komputerów, i przyczyni się do rozszerzenia współpracy naukowej w ramach kraju a także w wymiarze międzynarodowym. Dostęp ten jest bezpłatny dla naukowców i wszystkich osób prowadzących działalność naukową związaną z uczelnią lub instytutem naukowym w Polsce.

Zeus wykorzystywany jest m.in. do modelowania projektów energetycznych związanych z pracami nad Węzłem Wiedzy i Innowacji (prace polskiego Węzła koordynowane są przez AGH), obliczeń w fizyce (m.in. klaster jest częścią infrastruktury obliczeniowej w prestiżowym, potężnym międzynarodowym projekcie LHC koordynowanym przez Centrum Badań Fizyki Jądrowej w CERN pod Genewą), astrofizyce (m.in. projekty CTA, Auger), obliczeń Klastra LifeScience, a także skomplikowanych i wymagających wielkich zasobów obliczeń z dziedziny chemii, biologii czy nanotechnologii.

Obecnie Zeus jest najwydajniejszym komputerem w Polsce. W prowadzonym od 1993 roku rankingu, aktualizowanym dwa razy w roku, w czerwcu i listopadzie, w obecnej edycji listy TOP500 znalazło się także pięć innych komputerów z Polski. Zestawienie wszystkich polskich superkomputerów na światowej liście przedstawia się następująco:

  • 84. Cyfronet AGH, Zeus
  • 185. Nasza Klasa
  • 249. QXL (m.in. Allegro)
  • 297. TASK Gdańsk, Galera
  • 313. PCSS Poznań, Reef
  • 372. WCSS Wrocław, Supernova

Na liście TOP500 wyraźnie dominują superkomputery z USA (274 jednostki, 54,8%). Na kolejnych miejscach znajdują się Chiny (41, 8,2%) i Francja (26, 5,2%), ale co wymaga podkreślenia, to pojawienie się i dominacja Chin na "podium" listy. 1-sze i 3-ie miejsce zajmują komputery zainstalowane w Chinach!

10 listopada 2010