Dzień otwarty ACK Cyfronet AGH

ACK Cyfronet AGH ma zaszczyt zaprosić 25 października 2010 na Dzień Otwarty. Spotkanie odbędzie się w Auli AGH, budynku głównego (A0) przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu telefonicznie: +4812 6333426 lub e-mailem: cyfronet@cyfronet.pl

Program spotkania

9.00
Otwarcie
Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc
Prorektor ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej

9.10
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr
Dyrektor ACK Cyfronet AGH

9.50
PL-Grid - Przyjazna infrastruktura obliczeniowa dla e-Nauki
dr Mariusz Sterzel
ACK Cyfronet AGH

10.10
Architektury równoległe na potrzeby obliczeń wielkich wyzwań nauki i techniki
dr inż. Paweł Russek
ACK Cyfronet AGH

10.40
PLATON U4 - Usługa powszechnej archiwizacji -zabezpieczenie i archiwizacja danych w środowisku naukowym
Marek Pogoda
ACK Cyfronet AGH>

11.00 - 11.30
Przerwa na kawę

11.30
Technologie i produkty dla HPC - Intel 2011-2013
Dariusz Wittek
Intel Technology Poland

12.00
Nowatorskie rozwiązania HP w realizowanych przez Cyfronet projektach obliczeniowych: PL-Grid, POWIEW i PLATON
Krzysztof Góźdź
Hewlett-Packard Polska

12.30
Komputery dużej mocy - technologie IBM w służbie nauki
Michał Stryga
IBM Polska

13.00 - 13.30
Przerwa na lunch

13.30
Wręczenie nagród dla laureatów konkursu na pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe ACK CYFRONET AGH
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś,
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

13.45
Prezentacje laureatów: nagrodzonych prac doktorskich

Adaptacyjne algorytmy detekcji zdarzeń w szeregach czasowych
dr inż.Tomasz Pełech-Pilichowski, AGH, WEAIiE
Analiza odpowiedzi dynamicznej wielkogabarytowych ziemnych obiektów hydrotechnicznych na wymuszenia kinematyczne pochodzenia górniczego
dr Joanna Augustyńska, PK, Wydz. Inżynierii Lądowej
Implementacja w układach FPGA wybranych operacji zmiennoprzecinkowych
dr inż. Maciej Wielgosz, AGH, WEAIiE
Monitorowanie gridowych aplikacji naukowych sterowanych przepływem pracy
dr inż. Bartosz Baliś AGH, WEAIiE
Nowe materiały półprzewodnikowe na bazie dwutlenku tytanu i wybranych biocząsteczek. Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna
dr Sylwia Gawęda, UJ, Wydział Chemii

W kuluarach: stoisko PL-GRID

11 października 2010