Migracja serwera KINGA

Informujemy, że w dniu 20 marca 2010 roku został uruchomiony nowy serwer kinga.cyf-kr.edu.pl.

Na serwerze został zmieniony system operacyjny z HP-UX na Red Hat AS.

W związku z powtarzającymi się problemami informujemy, że prawidłowa konfiguracja serwera poczty wychodzącej to:

 • serwer poczty wychodzącej - nazwa serwera: kinga.cyf-kr.edu.pl port: 587
 • użytkownik i hasło takie jak do serwera kinga
 • używaj połączenia szyfrowanego: - zaznaczyć TLS jeśli dostępne
 • metoda uwierzytelniania - AUTH PLAIN (należy zmienić tylko, gdy ustawiona jest inna)

Informujemy, że także w dniach 21 i 22 marca 2010 mogą wystąpić okresowe przerwy w działaniu serwera poczty elektronicznej. Od 27 marca 2010 r. zostanie wyłączona usługa Telnet - dostęp do kont będzie możliwy tylko poprzez usługę SSH i FTP. W poniedziałek 22 marca , będą prowadzone prace związane z dokończeniem migracji serwisu www.cyfronet.pl na nowy serwer. Po zakończeniu instalacji serwer kinga.cyf-kr.edu.pl będzie pełnił głównie funkcje serwera poczty elektronicznej. Preferowany będzie dostęp zdalny do poczty elektronicznej, tzn. za pomocą klientów typu: Thunderbird, OutLook, The Bat, itp. oraz poprzez interfejs WWW pod adresem: www.cyfronet.pl/wmail

Informacja o konfiguracji klientów poczty elektronicznej dostępne są w serwisie internetowym w dziale Usługi Sieciowe.

Użytkownicy korzystający z serwera z aplikacji terminalowych np. mutt, pine, powinni się logować do systemu poprzez protokół SSH. Protokół TELNET zostanie wyłączony, w związku z tym sugerujemy instalacje oprogramowania putty.exe, opis instalacji znajduje się na stronie internetowej.

Informujemy, że serwer kinga.cyf-kr.edu.pl nie będzie obsługiwał tak jak dotychczas połączeń z X terminali. W związku z tym, nie będzie możliwości bezpośredniego logowania się do serwera kinga.cyfronet.pl np. bezpośrednio poprzez X terminale dostępne w pokoju użytkowników.

Zmiany w konfiguracji kont użytkowników
Sesje terminalowe:

 • użytkownicy nie korzystający przez ostatnie 3 miesiące z sesji terminalowych domyślnie jako powłokę (shell) będą mieli ustawiony /sbin/nologin - z możliwością dostępu do plików na koncie przez protokół FTP (z możliwością połączeń szyfrowanych)
 • żytkownicy korzystający przez ostatnie 3 miesiące z sesji terminalowych domyślnie jako powłokę (shell) będą mieli ustawiony /bin/rbash - dostęp do konta powinien być realizowany poprzez protokół SSH
 • stare pliki konfiguracyjne: .cshrc, .tcshrc, .profile, .login zostaly zachowane pod nazwami: .cshrc_20100320, .tcshrc_20100320, .profile_20100320, .login_20100320
 • w nowym systemie ustawienia lokalne dla kont konfiguruje się w plikach: .bash_profile, .bashrc, .bash_logout
 • domyślne kodowanie sesji terminalowych zostało ustawione na: LANG=pl_PL.UTF-8, w razie potrzeby powrotu do kodowania ISO-8859-2, należy do pliku .bash_profile dopisać ustawienia: export LANG=pl_PL.iso88592
 • wszystkie foldery pocztowe powinny być umieszczone w podkatalogu mail ($HOME/mail)
 • w podkatalogu mail nie należy umieszczać innych plików niż foldery pocztowe
 • foldery pocztowe z podkatalogu Mail (jeśli ktoś np. używał programów elm lub mutt) zostały przekopiowane do podkatalogu mail
 • folder mbox - zawierający pocztę przeczytaną został przesunięty do podkatalogu mail
 • foldery pocztowe znajdujące się w głównym katalogu konta i wpisane do pliku .mailboxlist (foldery użytkowników czytających pocztę poprzez protokół IMAP oraz stronę WWW) np. INBOX.sent zostały przesunięte do podkatalogu mail
 • zmiana hasła na koncie jest możliwa poprzez interfejs www.cyfronet.pl/wmail - zakładka Opcje

Poczta elektroniczne dostępna jest tak jak dotychczas:

 • poprzez programy pocztowe typu Thunderbird, OutLook, The Bat, itp., - należy pamiętać o ustawieniach:
 • serwer poczty wychodzącej - nazwa serwera: kinga.cyf-kr.edu.pl port: 587
 • użytkownik i hasło takie jak do serwera kinga
 • używaj połączenia szyfrowanego: - zaznaczyć TLS jeśli dostępne
 • poprzez programy lokalne dostępne w sesjach terminalowych:
 • mutt - następca programu elm (program elm został wyłączony, zamiast niego jest program mutt) - foldery pocztowe programu mutt zostały przekopiowane z podkatalogu Mail do podkatalogu mail
 • nową wersje programu pine (alpine) - foldery pocztowe tak jak dotychczas znajduja sie w podkatalogu mail
 • poprzez stronę WWW: https://www.cyfronet.pl/wmail
 • dostęp szyfrowany poprzez protokół HTTPS
 • możliwościa zmiany hasła - zakładka Opcje
 • poczta przeczytana występująca dotychczas w folderze INBOX, znajduje się w folderze mbox ( w którym była przechowywana na starym serwerze )

Przesyłanie plików

 • Przesyłanie poprzez protokół FTP
 • Dostęp przez FTP jest możliwy do plików i katalogów tylko w obrębie konta
 • Połączenie FTP może być szyfrowane poprzez podanie adresu: ftps://kinga.cyfronet.pl i zaznaczenie SSL/TLS
 • Przesyłanie plików przez protokół SSH
 • Połączenie SCP - np. poprzez program WinSCP

Aktualne informacje o wprowadzanych zmianach będą zamieszczane na stronie www.cyfronet.pl.

Przepraszamy za wszystkie niedogodności związane z realizowaną migracją serwera kinga, uwagi prosimy kierować na adres postmaster at cyfronet.pl

21 marca 2010