Profesor Antoni Tajduś - Małopolaninem Roku 2009

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Antoni Tajduś został nagrodzony tytułem "Małopolanina Roku 2009". Obok Rektora AGH tytuły otrzymali także Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek.

Tytuł Małopolanina Roku, przyznawany od 1995 roku przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski osobom urodzonym w Krakowie lub Małopolsce, i tym, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozwoju regionu i kraju, otrzymało już ponad 20 osób. Tytuł Małopolanina Wszechczasów przyznano Janowi Pawłowi II.

Tytuły przyznane zostały w poniedziałek w uznaniu zasług za utworzenie w ramach Europejskiego Instytutu Technologicznego UE pierwszego ogólnopolskiego Węzła Wiedzy i Innowacji CC PolandPlus z siedzibą w Krakowie - największego projektu badawczego wartości 1-2 miliarda euro".

W grudniu zeszłego roku Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) w Budapeszcie ogłosił start trzech pierwszych tzw. Wspólnot Wiedzy i Innowacji (WWI), które mają się zająć trzema dziedzinami: zrównoważoną energią, zmianami klimatycznymi oraz technologiami informatycznymi. Polacy razem z partnerami z Karlsruhe, Grenoble, Barcelony, Sztokholmu, Eindhoven i Leuven będą zajmować się zrównoważoną energią. W ramach utworzonego w naszym kraju węzła - CC Poland Plus (Colocation Centre Poland Plus) będą ze sobą współdziałać uczelnie, jednostki badawcze i firmy. Są to: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Wrocławska, Główny Instytut Górnictwa (GIG), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW), Tauron, ZAK Kędzierzyn, LOTOS oraz PGNiG. Działalność polskiego węzła będzie koordynowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Roczny budżet projektu realizowanego w ramach polskiego węzła ma wynosić ok. 120 mln euro.

12 stycznia 2010