Dzień otwarty ACK CYFRONET

27 października 2008 w auli AGH, budynek A0 przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo - Hutniczej organizuje Dzień Otwarty Cyfronetu

Program

9.00
Otwarcie
- Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Rektor Akademii Górniczo - Hutniczej
- Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK CYFRONET AGH

Rozwój Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH z perspektywy 35 lat
- Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK CYFRONET AGH

Polski Grid: Ogólnopolska Infrastruktura Gridowa dla Nauki
- Prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski, KI AGH, ACK CYFRONET AGH

LHC - infrastruktura informatyczna eksperymentów i udział Cyfronetu
- Prof. dr hab. Michał Turała, IFJ PAN

10.30
przerwa na kawę

11.00
Ewolucja systemów telekonsultacji medycznych
- Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, KI AGH, ACK CYFRONET AGH

Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych kamiennych mostów łukowych
- Dr hab. inż. Joanna Dulińska, Politechnika Krakowska

Mezoskalowy model prognozy pogody ALADIN w Cyfronecie
- Dr Marek Jerczyński, IMGW Kraków

Modelowanie oddziaływań jonów z polimerem w stałych elektrolitach
- Dr hab. Andrzej Eilmes, Zakład Chemii Teoretycznej UJ

12.40
przerwa na lunch

13.10
Środowisko do tworzenia i wykonywania aplikacji e-Science
- Dr inż. Marian Bubak, KI AGH, ACK CYFRONET AGH

Olimpiada w Pekinie - praktyczna weryfikacja możliwości telewizji interaktywnej iTVP
- mgr inż. Krzysztof Ryba, mgr Adam Krzyżek, ACK CYFRONET AGH

Akceleracja obliczeń wielkiej skali w oparciu o układy rekonfigurowalne FPGA
- Dr inż. Paweł Russek, KE AGH, ACK CYFRONET AGH

14.25
Zakończenie

W kuluarach:
stoiska demonstracyjne przed aula:

  • Platforma ITVP (mgr. K. Gawel)
  • środowisko dla aplikacji e-Science (T. Gubala, M. Malawski, T. Bartynski, D. Harezlak, J. Meizner)

stoiska firm:

  • IBM
  • HP
  • ATM
  • GAMBIT


Zapraszamy!

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu telefonicznie +4812 6333426 lub e-mailem cyfronet@cyfronet.p

27 października 2008