Magiczny Kraków nominowany do World Summit Award

Portal „Magiczny Kraków” (www.krakow.pl) realizowany przez Urząd Miasta Krakowa i Akademickie Centrum Komputerowe „Cyfronet” AGH został nominowany do nagrody World Summit Award www.wsis-award.org jako najlepszy serwis z Polski w kategorii e-Goverment.

World Summit Award to ogólnoświatowy konkurs na najlepszy serwis internetowy, organizowany pod egidą ONZ. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2003 roku, następne odbywają się co dwa lata. Biorą w nim udział najlepsze strony internetowe ze 168 krajów, w obecnej edycji startuje ponad 1000 serwisów w 8 kategoriach.

Organizatorzy kładą szczególny nacisk na wysoką jakość i wszechstronność serwisu, a także na funkcjonalność i łatwość nawigacji oraz wykonanie techniczne.

Miejska Prezentacja Internetowa „Magiczny Kraków” została zgłoszona w kategorii e-Government (tworzenie społeczeństwa informacyjnego, wymiana informacji i ułatwianie obywatelom uczestniczenia w życiu społeczności).

Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan powiedział „Konkurs pomaga nam w lepszym zrozumieniu tego, jak rewolucja informacyjna zmienia nasze społeczeństwa. Jest on platformą dla wizji rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które służy ludziom i ich wzmacnia”.

36 ekspertów z całego świata obejrzy i oceni najlepsze serwisy w Chorwacji w dniach 31.08-09.09.2007 roku. Uroczysta gala i wręczenie nagród odbędzie się w Wenecji 05.11.2007 roku.

Miejska Prezentacja Internetowa „Magiczny Kraków” została zgłoszona do konkursu przez międzynarodową fundację MOST (Mobile Open Society Through Wireless Technology) z Warszawy. Powstała podczas targów CeBIT 2001 w Hannowerze. Jej działania koncentrują się na tworzeniu mechanizmów do przepływu myśli i technologii oraz wymiany doświadczeń między szkołami wyższymi i operatorami telekomunikacyjnymi. MOST pomaga w znajdowaniu rozwiązań usprawniających szeroką współpracę między uniwersytetami, centrami badawczo-rozwojowymi, operatorami bezprzewodowymi i serwisami internetowymi.

Miejski portal Magiczny Kraków (MK) www.krakow.pl tworzy kilka ściśle powiązanych ze sobą serwisów informacyjnych udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem Miejskiej Sieci Komputerowej zarządzanej przez ACK Cyfronet AGH. Głównymi odbiorcami portalu są: mieszkańcy, turyści z Polski i zagranicy, podmioty gospodarcze, inwestorzy z całego świata, internauci szukający w Internecie informacji o Krakowie i regionie. I tak jak to się dzieje w realnym świecie, MK pomaga im poznać zabytki oraz historię miasta, nawiązać kontakty handlowe, złożyć oferty inwestycyjne, uczestniczyć w życiu miasta. Internauci mogą sprawnie przez Internet załatwić różne sprawy w Urzędzie Miasta Krakowa i uzyskać bieżące informacje dotyczące codziennego życia w mieście.

Magiczny Kraków (MK) zbudowany jest z 5 działów głównych: NASZE MIASTO, SAMORZĄD, KULTURA, TURYSTYKA, GOSPODARKA, specjalistycznych serwisów dla: organizacji pozarządowych, osób niepełnosprawnych, dzieci, dziennikarzy, inwestorów, małych i średnich przedsiębiorców; segmentów poświęconych konkretnej tematyce jak: Unia Europejska, Biuro Kongresów, komunikacja miejska, edukacja, ekologia, zdrowie, praca, wydarzenia: kulturalne, objęte honorowym patronatem Prezydenta, patronatem medialnym serwisu, prognoza pogody; oraz multimediów uzupełniających przekaz informacyjny (61 filmów, 175 fotoreportaży) i promocyjny (wirtualne panoramy, kamery internetowe, prezentacje promocyjne). W MK jest świadomie i konsekwentnie realizowana misja budowy społeczeństwa informacyjnego, czego dowodem oprócz możliwości, jakie daje BIP jest praca na rzecz edukacji informatycznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przykładem tego są specjalne serwisy: dla dzieci oraz dla osób niepełnosprawnych. Pierwszy oferuje gry i zabawy rozwijające koordynację ruchową, spostrzegawczość i pamięć, prezentuje możliwości komputera i Internetu w przyjazny sposób. Drugi – zaopatrzony tak jak cały serwis w mówiącą przeglądarkę - stanowi kompendium wiedzy na temat spraw istotnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Realizowany w ramach MK Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (BIP) www.bip.kakow.pl zapewnia dostęp do dokumentów i informacji publicznych z szeroko rozumianego zakresu: działalności władz samorządu (organy władzy, status prawny, kompetencje, prawa lokalnego), urzędu miasta i funkcjonowania (w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach), polityki władz i zamierzeniach, finansów i mienia, majątku miasta, oraz integruje na wspólnej platformie serwisy BIP wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych w tym edukacyjnych, kulturalnych, komunalnych, instytucji porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz innych.

BIP zbudowany jest z 5 modułów: WŁADZE, URZĄD MIASTA KRAKOWA, FINANSE I MIENIE, POLITYKI, PROGRAMY, JEDNOSTKI MIEJSKIE, WYBORY LOKALNE (wyniki online z głosowania oraz protokoły z wynikami wyborów w 18 Dzielnicach – z serwisu korzysta blisko 100 000 obywateli).

Poprzez BIP koncentruje się dostęp do załatwiania spraw urzędowych przez Internet: funkcjonuje elektroniczna skrzynka podawcza (wnoszenie pism opatrzonych podpisem elektronicznym), kontrolowanie stanu załatwiania spraw, udostępnianie informacji publicznej, proces inwestora.

W BIP uruchomione zostały narzędzia do załatwiania spraw z wykorzystaniem internetu umożliwiające m.in. dostęp do 650 procedur ze szczegółowym opisem jak i gdzie się załatwia daną sprawę, elektroniczne wypełnianie wniosków rejestracji, modyfikacji oraz likwidacji działalności gospodarczej, dostęp do przepisów prawa lokalnego, ogłoszeń urzędowych, ofert pracy.

Portal MK powstał i jest prowadzony przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa i ACK Cyfronet AGH.

Nad obecnym kształtem, zwartością i aktualnością serwisów czuwa blisko 1050 operatorów.

Statystyka: odwiedzin stron wszystkich serwisów Miejskiej prezentacji Internetowej „Magiczny Kraków”: w pierwszym półroczu 2007 r. – ilość wejść 51mln, ilość stron, dokumentów i obiektów – blisko 290 000, unikalnych użytkowników, 1,7mln. Objętość przesyłanych danych ok. 5,5 TB.

7 sierpnia 2207