Złota @ dla Krakowa

28 czerwca 2007 rozstrzygnięto 9 edycję prestiżowego konkursu "Złota @ - Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji". W kategorii "gminy miejskie" organizatorzy konkursu nagrodzili ex aequo Kraków i Częstochowę. Nagrodę dla Krakowa odebrali Zastępca Prezydenta Miasta Wiesław Starowicz oraz Dyrektor Wydziału Informatyki UMK Piotr Malcharek.

"Złota @ przyznana Krakowowi to nie przypadek. To zaszczytna konsekwencja decyzji i działań władz miasta ukierunkowanych na informatyzację urzędu oraz realizację projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dzięki wytężonej pracy i zaangażowaniu wszystkich pracowników urzędu możemy mówić o sukcesie, który osiągnęliśmy wspólnie. Ale przed nami jeszcze długa droga i kolejne wyzwania. Przyznana przez organizatorów nagroda motywuje nas do ich podjęcia i wskazuje, że podążamy w dobrym kierunku" - skomentował Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, do którego informacja o wyróżnieniu Krakowa "Złotą @ 2007" dotarła w trakcie podróży zagranicznej.

W organizowanej od 1997 roku Konferencji "Miasta w Internecie", bierze udział co roku ok. 400 uczestników - osób, które zajmują się rozwojem społeczeństwa informacyjnego i wykorzystaniem nowoczesnych technologii w administracji: samorządowców, reprezentantów firm sektora technologii informacji i komunikacji, ekspertów - przedstawicieli świata badań i innowacji, reprezentantów administracji publicznej.

Towarzyszący konferencji Konkurs "Złota @ Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji" ma na celu wyłonienie i promowanie samorządów lokalnych przyczyniających się w efektywny sposób do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce poprzez realizację projektów z wykorzystaniem technologii informacji i komunikacji.

W tym roku Jury konkursowe oceniało:

  • jakość i zakres internetowych serwisów informacyjnych prowadzonych przez samorządy,
  • posiadane plany (np. programy lub strategie) rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
  • projekty realizowane przez władze lokalne na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Ponad 20 uczestników konkursu oceniano w czterech kategoriach: "gminy wiejskie", "gminy miejsko-wiejskie", "gminy miejskie", "powiaty".

Więcej informacji na temat Konferencji "Miasta w Internecie" i konkursu "Złota @ 2007" znaleźć można na stronie: www.mwi.pl.

28 czerwca 2007