W kręgu nauki

Polskie Radio Kraków począwszy od wtorku 20 lutego w każdy wtorek o godzinie 13:10 nadaje cykliczną audycję "W kręgu nauki"

W kręgu nauki
We wtorek 20 lutego pani profesor Małgorzata Witko - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN - prezentuje temat "Tańczące ciepło". Audycje prowadzi redaktor Jan Stępień. Serdecznie zapraszamy do radioodbiornikow.

 

 

 

 

 

 

 

20 lutego 2007