Dzień Blackboard`a

Platforma e-Nauczania Blackboard w Krakowie po roku

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do Krakowa 13 listopada 2006 r. na organizowany po raz drugi w Polsce Blackboard Day tym razem pod tytułem "Platforma e-Naucznia Blackboard w Krakowie po roku".

Spotkanie jest przeznaczone zarówno dla przedstawicieli środowiska akademickiego zainteresowanego rozwojem e-nauczania, jak i firm komputerowych zapewniających potrzebną do tego celu infrastrukturę teleinformatyczną.

Specjalnie na tę okazję do Krakowa przyjedzie ważna postać firmy Blackboard p. Harry Tubben (Blackboard International, Regional Manager Central Europe). W czasie spotkania przedstawione zostaną doświadczenia związane z udostępnianiem, administracją i korzystaniem z tej platformy e-nauczania, prezentacje firmy Blackboard dotyczące m. in. przykładów wykorzystania oprogramowania tej firmy na uczelniach zagranicznych i integracji z systemami IT wyższych uczelni.

Konferencji będzie przewodniczył prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński - Kierownik Katedry Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Spotkanie odbędzie się w Krakowie w budynku C2 Akademii Górniczo Hutniczej w sali 429 al. Mickiewicza 30..

Zapraszamy!!!

Program

Sesja w języku polskim

11.00
Otwarcie
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr - Dyrektor ACK CYFRONET AGH

Stan aktualny i plany na przyszłość w ACK CYFRONET AGH dotyczące platformy e-nauczania Blackboard i infrastruktury
Maria Wielgus, Marek Kwaśniewski - ACK CYFRONET AGH

Platforma e-nauczania Blackboard na uczelni medycznej
Prof. dr hab. Irena Roterman, Andrzej Kononowicz - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

12.30-12.45
Przerwa na kawę i dyskusję

Sesja w języku angielskim

12.45
Vision of e-Learning with examples - Product Development/features and functions of Blackboard
Harry Tubben - Blackboard International, Regional Manager Central Europe

Blackboard Experience with Universities Around the World
Harry Tubben - Blackboard International, Regional Manager Central Europe

14.30-14.50
Przerwa na lunch i dyskusję

14:50
Blackboard Integration with IT infrastructure, Administration and Financial systems - T.B.D

6 listopada 2006