Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych

W dniu 18 lipca 2006 r. przedstawiciele 22 instytucji spotkali się w Sali Librarium Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, by podpisać Porozumienie o utworzeniu Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych.

Wśród obecnych znaleźli się: Marszałek oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Rektorzy i Prorektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu oraz przedstawiciele Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, ACK Cyfronet AGH, a także takich firm, jak: Software Mind, Motorola Polska, Comarch SA, CCNS SA, Krakowski Park Technologiczny, Ericpol Telecom, IBM Laboratory, Inicjatywa IT w Krakowie, Sabre Polska, Solidex SA., ZETO Kraków, IGE+XAO Polska, SPSS Polska, Soft SA.

Porozumienie jest odpowiedzią na stojące przed Małopolską, a określone w strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 - 2013, zadania oraz wyzwania kompetencyjne, technologiczne i cywilizacyjne, celem wykorzystania potencjału środowisk akademickich, przedsiębiorstw z branży technologii informacyjnych, samorządów terytorialnych i instytucji otoczenia biznesu. Misją Klastra Technologii Informacyjnych jest wspieranie rozwoju IT, poprzez stworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu.

Jak podkreślił Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł: "Podpisanie tego porozumienia jest bardzo ważnym momentem w rozwoju Małopolski", wspomniał także, iż inicjatywa ma wszelkie szanse powodzenia bowiem na jej realizację są już przeznaczone konkretne środki finansowe. Natomiast Rektor AGH Antoni Tajduś zaznaczył, że: "Kraków ma szanse stać się centrum informatycznym Polski, a sam klaster otrzymać miliardy złotych na badania naukowe i inwestycje".

Inicjatywa powołania klastra powstała w Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczelnia zobowiązała się do obsługi organizacyjnej nowopowstałego organu. W najbliższy czwartek tj. 20 lipca o godz. 12.00 w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbędzie się posiedzenie Rady Partnerów, podczas którego omówione zostaną szczegóły działalności klastra.

18 lipca 2006