Profesor Ryszard Tadeusiewicz członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Informatycznego

W dniu 21 maja 2005 odbył się w Warszawie Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Ten najwyższy organ Towarzystwa, w części Zjazdu o najbardziej uroczystym charakterze, na wniosek Zarządu Głownego PTI w uznaniu najwyższych zasług w zakresie informatyki (tak wkładu merytorycznego w jej rozwój jak i bardzo znacznych zasług organizacyjnych) przyznał członkostwo honorowe Profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi. Profesor Ryszard Tadeusiewicz jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Informatycznego i od niemal 25 lat czynnym jej dzialaczem. W historii Towarzystwa obchodzącego za rok swoje 25-lecie, członkami honorowymi zostali jedynie (chronologicznie ): profesor Andrzej Jacek Blikle, profesor Władysław Marek Turski, Piotr Fuglewicz, profesor Jan Węglarz, dr Wacław Iszkowski, profesor Ryszard Tadeusiewicz, profesor Zdzisław Szyjewski. W ten sposób Profesor Ryszard Tadeusiewicz dołączył do bardzo szacownego grona stając się jednocześnie jego wybitnym przedstawicielem. Wiecej na temat Polskiego Towarzystwa Informatycznego i jego działalności na stronach http://www.pti.org.pl.

31 maja 2005