Profesor Ryszard Tadeusiewicz przewodniczącym Rady Informatyzacji

Minister Nauki i Informatyzacji, prof. Michał Kleiber powołał 20 maja 2005 r. przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz członków Rady Informatyzacji na okres pierwszej kadencji.

Skład Rady Informatyzacji:

 • Ryszard Tadeusiewicz - przewodniczący
 • Zbigniew Olejniczak - zastępca przewodniczącego
 • Rudolf Borusiewicz
 • Jerzy Brzeziński
 • Jan Maciej Czajkowski
 • Janusz Dygaszewicz
 • Grzegorz Fiuk
 • Krzysztof Głomb
 • Adam Grzech
 • Marek Hołyński
 • Wacław Iszkowski
 • Jerzy Krawiec
 • Zbigniew Krzywicki
 • Lech Kwiatek
 • Anna Laszuk
 • Jan Madey
 • Gustaw Pietrzyk
 • Piotr Szczucki
 • Jarosław Tworóg
 • Kazimierz Waćkowski

Pierwsze spotkanie Rady Informatyzacji odbędzie się w dniu 31 maja 2005 roku.

30 maja 2005